Tuyển dụng

Trang tin tuyển dụng bác sĩ, y sỹ, nhân viên y tế của trung tâm đông y Chân Nguyên và Các đơn vị, cơ sở y tế khám và chữa bệnh trong nước.