Thầy thuốc y học cổ truyền và những điều suy ngẫm

Thầy thuốc y học cổ truyền và những điều suy ngẫm Trà hoa vàng là loại thuốc quý trị các bệnh viêm da, vị thuốc này có thể mua ngay tại Hà Nội với giá gần 20 triệu đồng/kg. Nhưng nếu thế thì đơn giản quá! Trà hoa Vàng sinh trưởng tại Tuyên Quang mới thật công hiệu.

Đặt Lịch Khám