logo đông y chân nguyên

TRUNG TÂM ĐÔNG Y CHÂN NGUYÊN

Chân Thành – Nguồn Cội

www.Channguyen.vn / Channguyen.yhct@gmail.com

Lịch Làm Việc

Làm việc tất cả các ngày trong tuần

Sáng: từ 8h – 12h Chiều: từ 13h30 – 17h30

Đặt Lịch Khám Bệnh