Hắc Lào

Bệnh Hắc lào là 1 bệnh do chủng nấm Dermatophytes gây ra, có 3 loại nấm chính đó là: Trichophyton, microsporum, và epidermophyton.