Bác Sĩ: Nguyễn Thị Hoa

Bác Sĩ: Nguyễn Thị Hoa

Bác Sĩ Nguyên Thị Hoa - tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội hiện đang công tác tại Trung Tâm Đông Y Chân Nguyên

Bắt nguồn từ tình yêu cây cỏ, hoa lá và những mùi vị chỉ có ở cây thuốc, bác sĩ Nguyễn Thị Hoa đã cố gắng hết mình để theo đuổi tình yêu đó. Và suốt quá trình theo đuổi, nghiên cứu về YHCT bác sĩ nhận ra thảo dược chữa bệnh vô cùng phong phú.

Thông tin về bác sĩ