Bác Sĩ: Phan Thị Hà Mi

Bác Sĩ: Phan Thị Hà Mi

Bác sĩ: Phan Thị Hà Mi - tốt nghiệp Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam. Hiện Đang Công Tác Tại Trung Tâm Đông Y Chân Nguyên

Với tính cách vui vẻ, hòa đồng và không ngừng học hỏi của mình, bác sĩ Phan Thị Hà Mi đang nhận được rất nhiều sự yêu quý không những của bệnh nhân mà còn từ những người đồng nghiệp.

Thông tin về bác sĩ